Alleen op pannaveldje mag gevoetbald worden!

13 juli 2017

Momenteel zijn alle (trainings)velden in onderhoud en aan het herstellen van de schade die ze afgelopen seizoen hebben opgelopen. Zo zijn ze weer vlak gemaakt en op veel plaatsen opnieuw (bij) gezaaid. Op geen enkel veld mag dus gevoetbald worden, ook niet op het kunstgrasveld!! De enige plek waar gevoetbald mag worden is op het pannaveldje.

Langs het pannaveldje kon men tot voor enige dagen nog wel voetballen op een ingericht veldje. Daar werden echter verschillende keren de verankeringen, waarmee de doeltjes veilig worden vastgezet, los gemaakt. Dit levert gevaar op, de doeltjes kunnen omvallen als men er aan gaat hangen, deze zijn daarom nu ook verwijderd!

Degenen die zich toch op de velden begeven riskeren een schorsing en of boete!