Aanmeldformulier

Wilt u zich aanmelden als lid, klik hier om het formulier te downloaden.


Wijzigingsformulier / Afmeldformulier

Voor wijzigingen of afmelding kunt u het onderstaande formulier invullen:

Het wijzigingsformulier Wijzigingsformulier

Spelerspas
Alle spelende KNVB-leden beschikken sinds 1 januari 2007 over een spelerspas, uitgezonderd E- en F-pupillen. De pas, die het formaat heeft van een creditcard, is voor de jeugd 5 jaar geldig en voor de senioren 10 jaar. Op de pas staan de naam van de speler, het relatienummer, zijn/haar pasfoto en de naam van de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen. De spelerspas maakt het mogelijk de identiteit van spelers vast te stellen. Indien spelers geen pas kunnen overhandigen, mogen zij niet spelen. Scheidsrechters en aanvoerders/leiders controleren de passen voor de wedstrijd. De scheidsrechter heeft het recht een visuele controle uit te voeren. Deze controlemogelijkheid heeft een preventieve werking. Ongerechtigde spelers vallen door de mand en kunnen niet spelen. Bij twijfel kan de scheidsrechter spelers bij zich roepen en controleren of de pas bij de persoon hoort. 

Ingebruikname pas
Als een speler geen pas bij zich heeft, is hij of zij niet speelgerechtigd. Sinds 1 januari 2007 geldt namelijk geen pas = niet spelen. Deze persoon mag op dat moment dus niet meespelen tijdens de wedstrijd. De pas moet overigens niet alleen voorafgaand aan de wedstrijden worden getoond. tijdens een tuchtzaak moeten leden ook de pas kunnen overleggen.
Voorafgaand aan de wedstrijden controleert de (club)scheidsrechter de passen in het bijzijn van de twee aanvoerders of begeleiders beide elftallen. In het futsal (voorheen zaalvoetbal) overhandigt de (bege)leider van het team de spelerspassen aan de secretaris in de hal of aan de (club)scheidsrechter. Na afloop van de wedstrijd geeft de (club)scheidsrechter of de secretaris de set spelerspassen aan de (bege)leider terug, nadat alle formaliteiten zijn vervuld en het wedstrijdformulier door alle partijen is ondertekend. Nieuw is dat het formulier ook achteraf moet worden getekend voor de aanvullende gegevens die op het formulier zijn ingevuld. Er moet dus twee keer getekend worden, voor én na de wedstrijd! Als achteraf de scheidsrechter, de secretaris of de (bege)leider van een der partijen een pas wil vergelijken met de bezitter ervan, dient gehoor te worden gegeven aan het verzoek.

Scheidsrechters
Scheidsrechters nemen, evenals de (bege)leiders, een belangrijke rol in bij de controle van de spelerspassen. Dit geldt niet alleen voor de KNVB scheidsrechters. De clubscheidsrechters hebben hierbij ook een cruciale functie. Het is dus van groot belang dat zij goed op de hoogte zijn van alle regels rond de pas.