Trainingsites jeugdvoetbal

Onderstaande websiteadressen, geven toegang tot jeugdvoetbalsites, waar je veel informatie kunt vinden over oefenstof en het begeleiden van jeugdvoetballers.

Jeugdvoetbaltips

Voetbaltrainingzoalshetmoet

Voetbalhuiswerk

http://www.voetbalroute.nl

Online bibliotheek KNVB

Op deze pagina vind je als speler, scheidsrechter, bestuurder alle informatie over reglementen, formulieren, (jeugd)voetbalwijzer, etc. van de KNVB 

 

Profiel Jeugdleider

Opvoeden: 
• Brengt een goede houding bij t.o.v. de wedstrijdleiding en de tegenstander. 
• Informeert en stimuleert activiteiten van de vereniging. 
• Zorgt voor discipline in de groep ( bv. Op tijd komen, afmelden, juiste tenue). 
• Creëert een teamsfeer. 
• Heeft aandacht voor pesterijen. 
• Let op het gebruik van alcohol, drugs etc. 
• Zorgt voor een goede warming up voor de wedstrijd. 

Aandacht voor veiligheid t.a.v.: 
• Gebruik scheenbeschermers. 
• Vastzetten van losstaande doelen. 
• Voorkomen van gevaarlijke klimpartijen. 
• Dragen van sieraden. 

Orde en netheid in de kleedkamer: 
• Indien nodig één gedeelte van de kleedkamer gebruiken. 
• Kleren in de tas c.q. aan de kapstok. 
• Heeft aandacht voor hygiëne zoals douchen na wedstrijden. 
• Afval deponeren in de daarvoor bestemde bak. 
• Aanvegen en droogtrekken van de vloer voor het verlaten van de kleedkamer. Schoenen buiten afvegen op daarvoor bestemde borstels. (Niet uitkloppen tegen muren etc.) 
• Niet roken in de kleedkamer. 

Organiseren: 
• Regelt de ontvangst van de gasten en voorziet hen van de nodige informatie. 
• Regelt de intrapballen zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden. 
• Regelt indien nodig afwijkend tenue bij thuiswedstrijden. 
• Regelt indien nodig het plaatsen en herplaatsen van speciale goals. 
• Regelt of verzorgt de wedstrijdleiding bij thuiswedstrijden indien geen scheidsrechter is aangewezen. 
• Regelt in overleg met ouders het vervoer naar uitwedstrijden. 
• Regelt de afwikkeling voor opgave en innen van bijdrages bij nevenactiviteiten. 
• Regelt het afsluiten van de kleedkamer of zorgt ervoor dat waardevolle spullen op een veilige plaats worden bewaard tijdens wedstrijden. 

Administratie: 
• Het invullen en inleveren van het wedstrijdformulier. 
• Doorgeven van wedstrijdresultaten aan het wedstrijdsecretariaat. 
• Verwerken van strafformulieren bij rode of gele kaart voor begeleiding. 
• Administreren van reservebeurten zodat dit evenredig gebeurt. 
• Invullen en inleveren van een ongevallenformulier na een ongeval en/of blessure. 

Communiceren: 
• Op positieve wijze coachen van zijn/haar team. 
• Heeft regelmatig contact met klassencoördinator of technische coördinator. 
• Informeert klassencoördinator of technische coördinator,bij langdurige ziekte,     frequente absenties of afwijkend gedrag van jeugdleden. 
• Informeert ouders over procedures in algemeenheid. 
• Heeft persoonlijke aandacht voor ziekte van teamleden. 
• Overlegt met ouders over persoonlijke aangelegenheden van een jeugdlid. 
• Legt contact met de vertegenwoordiger public relations over publicaties. 

Profiel Jeugdtrainer

Trainen: 
• Zorgt voor een goede voorbereiding van de training. 
• Zorgt voor een goede indeling van de training. 
• Zorgt voor voldoende en afwisselende oefenstof. 
• Houdt rekening met omstandigheden zoals weer, veldkwaliteit en motivatie spelers. 

Opvoeden: 
• Zorgt voor orde en netheid in de kleedkamer 
• Zorgt voor toezicht bij het douchen na de training. 

Aandacht voor veiligheid: 
• Dragen van scheenbeschermers. 
• Stimuleren van het voeren van goede verlichting op de fiets. 
• Voorkomt gevaarlijke klimpartijen in bv. lichtmasten. 
• Vastzetten van doelen. 
• Dragen van veilig schoeisel. 
• Geen sieraden zoals horloges, kettingen, piercings e.d. 

Aandacht voor discipline t.a.v.: 
• Op tijd komen. 
• Verzorgen van materiaal en in goede staat en hoeveelheid terugbrengen ervan. 
• Uitvoeren van een goede warming up. 
• Uitvoeren van trainingsstof. 
• Zorgt voor een goede teamgeest en heeft aandacht voor afwijkend gedrag. 

Communicatie: 
• Onderhoudt contact met begeleiding van het team. 
• Onderhoudt contact met de technische leiding van de jeugdcommissie. 
• Bezoekt scholingsbijeenkomsten voor trainers.