Algemene huisregels

Gebruik van de kantine:
. De kantine mag niet met voetbalschoenen betreden worden.
. Tassen dienen in de daarvoor bestemde rekken geplaatst te worden.
. Er is een rookverbod in de kantine.

Gebruik van de commissiekamer:
. De koffie bij het wedstrijdsecretariaat is uitsluitend bestemd voor leiders en scheidsrechters, die met hun gast het wedstrijdformulier invullen. Verder dient iedereen toestemming te hebben van de dienstdoende medewerkers van de zaterdag- en zondagdienst.

Gebruik van de wedstrijdvelden:
. De velden mogen alleen voor het spelen van wedstrijden worden gebruikt.
. Intrappen op de wedstrijdvelden niet toegestaan.
. "Kleine" goaltjes dienen na gebruik te worden teruggeplaatst.
. Glaswerk mag niet naar de velden worden meegenomen.
. Terrasstoelen en stoelen uit de kantine mogen niet meegenomen worden naar de velden.

Gebruik van de trainingsvelden:
. Gebruik van trainingsvelden conform het rooster zoals dat in "De Bewaarschellen en op de website is gepubliceerd.
. Zet materiaal terug waar het stond bij aanvang van de training.

Gebruik van de kleedlokalen:
. Door de vereniging wordt aan elk team een (deel van een) kleedkamer ter beschikking gesteld voor het omkleden voor en na wedstrijden of trainingen.
. Indien meerdere teams tegelijk gebruik maken van een kleedkamer gebruikt ieder team één zijde van de kleedkamer. Sluit kleedlokalen af en laat geen waardevolle spullen achter.
. Kleedkamers mogen slechts betreden worden door spelers en begeleiding van het betreffende team en andere aangewezen personen. Toegang voor alle andere personen is verboden. 
. Kleren in de tas c.q. aan de kapstok
. Afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalbak.
. Aanvegen en droogtrekken van de vloer voor het verlaten van de kleedkamer.
. Voetbalschoenen buiten afvegen op de daarvoor bestemde borstels. (Niet uitkloppen tegen muren!!!)

Roken en gebruik van alcohol en drugs:
. Tijdens wedstrijden c.q. trainingen mag er door zowel spelers, als begeleiders niet gerookt worden.
. In de kleedruimten is roken verboden
. Onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt
. Gebruik van alcohol onder de 18 jaar is verboden
. Gebruik van drugs is verboden.

Tenue en hygiëne: 
. Het bestuur verzoekt alle leden nadrukkelijk (trainings)kleding te kopen binnen de "Prinses Irene kledinglijn". Deze is alleen, tegen schappelijk prijzen, te koop bij onze hoofdsponsor , "Van Tilburg Mode en Sport".
. Tijdens wedstrijden dient het Prinses Irene tenue gedragen te worden; oranje shirt, witte broek en oranje kousen, met witte boord.
. Men is verplicht scheenbeschermers te dragen.
. Het tenue dient schoon en netjes te zijn. Tijdens wedstrijden en trainingen mogen geen horloges en/of sieraden gedragen worden indien deze gevaar opleveren.
. Het is een gezamenlijk verantwoordelijkheid van leden en kader dat bovenstaande regels worden nageleefd