Vertrouwenspersoon

Sinds december 2009 is Erik Sluiter binnen onze vereniging aanspreekbaar als vertrouwenspersoon. Erik is in het dagelijks leven kinderarts.

Wil je wat meer informatie over hem, lees dan het interview dat de redactie van deze website met hem had in 2009.
Hieronder kun je lezen, wanneer je een beroep op hem kunt doen en hoe je met hem in contact kunt komen.Vertrouwenspersoon Prinses Irene: Erik Sluiter

Als je lid bent van een sportvereniging zoals Prinses Irene wil je natuurlijk op een plezierige manier samen met anderen voetballen of korfballen.
Samen met je teamgenoten, trainers en begeleiders sportief bezig zijn en op een vriendschappelijke manier met elkaar om kunnen gaan.
Natuurlijk ontstaan hierbij weleens problemen die je dan meestal gezamenlijk op kunt lossen.
Het kan voorkomen dat je in een situatie verzeild raakt die je zelf niet goed kunt oplossen, omdat je het probleem niet kunt of durft te bespreken.
Je kunt daarbij denken aan ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld pesten, agressie, discriminatie of seksuele intimidatie.
Kom je hier zelf niet goed uit, dan kun je terecht bij de “vertrouwenspersoon” van Prinses Irene.
De vertrouwenspersoon is er voor vertrouwelijke zaken en zoekt samen met jou naar mogelijkheden om het probleem op te lossen. Je kunt daarbij denken aan advies hoe je zelf het probleem op zou kunnen lossen, bemiddeling of het probleem voorleggen aan andere deskundigen of instanties.
Het is belangrijk dat je weet dat je probleem vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. De vertrouwenspersoon bespreekt niets met anderen zonder jouw toestemming.
Gelukkig blijkt in de praktijk, dat na het bespreekbaar maken van het probleem je er vaak met z’n allen wel uit kunt komen.
Wanneer je behoefte hebt aan een gesprek met de vertrouwenspersoon dan kun je contact met me opnemen (mail, telefoon of gewoon aanspreken)
Veel voetbal- & korfbalplezier.

Erik Sluiter
0412-617280
erik.sluiter@outlook.com