Algemeen bestuur

ALGEMEEN BESTUUR
Contactpersoon: Antoon Sanders
Functie Volledige naam E-mail Telefoon
Voorzitter Ven, van de René R_vd_Ven@hotmail.com
0412-612825
Secretaris Sanders, Antoon secretaris@rksvprinsesirene.nl 0412-613403
Penningmeester Middegaal, v.d. Clarien clarien.vdmiddegaal@home.nl 06-13163443
Bestuurslid (jeugdvoetbal) Bevers, Patrick patrickbevers@hotmail.com 06-22971854
Bestuurslid (korfbal) Dijk, van Mario m.vandijk@bevers.net 06-53350565
Bestuurslid (vrijwilligers) Heijden, van der Hennij h.vander.heijden@home.nl 06-22918698
Bestuurslid (seniorenvoetbal) Hogen, van den Fritsfrits_hogen@hotmail.com 06-27885665
Bestuurslid (groot onderhoud) Rovers, Piet PRovers@Heijmans.nl 06-54982304
Bestuurslid (sponsors) Schadewijk, van Cor Corvanschadewijk@hotmail.com 06-53471795
Bestuurslid (activiteiten) Steevens, Ruud ruudsteevens@gmail.com 0412-612801
Bestuurslid (onderhoud velden) Ven, van der Antoon a.vanderven@home.nl 06-51877720


René vd Ven
Voorzitter